Prinášame vám online prezentáciu žiackych prác prihlásených do 8. ročníka výtvarnej súťaže spojenú s ukážkou poetickej tvorby A. H. Škultétyho a malou ukážkou z tvorby “Maliara Novohradu”.