CINEAMA je celoštátna postupová SÚŤAŽ a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov).
Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná.
Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách
autori do 16 rokov,
autori do 21 rokov,
autori nad 21 rokov
Súťažiť môžete s rôznymi filmami:
dokument,
reportáž,
hraný film,
animovaný film,
experiment,
videoklip,
minútový film.
Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránkeNárodného osvetového centra:
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie. Odporúčaná dĺžka prihlasovaného diela je 1 až 20 minút.CINEAMA napomáha rozvíjať umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby.
Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí nesúťažnú kolekciu prezentovanú na českej národnej súťaži Český videosalon a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na: https://www.nocka.sk/…/2018/09/CINEAMA-2022-propozicie.pdf. Videonávod ako sa prihlásiť https://youtu.be/DpZCgtg4aUg

Tešíme sa na vaše výtvory!