Chystá sa workshop v Dolných Strhároch. Registrácia možná do konca bud. týždňa. Info: osvetasitar@gmail.com.

Video z minulého roka: