Poznám ženu, ktorej schopnosti sú darom. Nielen darom pre ňu, ale darom pre mnoho iných ľudí. Áno, viem, nie je jedinou, ale pre mňa osobne je človekom, ktorého si vážim a ktorý by svojimi zručnosťami mohol inšpirovať viacerých z nás.

“Virtuálne podujatia”, ktoré pre vás momentálne pripravujeme nám dávajú možnosť ukázať vám napríklad aj takých ľudí, ktorí nemajú potrebu chváliť sa a byť “sledovanými”.

Stretnutie s Markou Cellengovou z Príbeliec bolo stretnutím priateľským. Ukázala a hovorila o svojej záľube – výrobe a úprave súčiastok tradičného odevu z Príbeliec. Ďakujem jej za čas, ochotu, obetavosť a milé slovo… Nebolo jedno a len v tento deň.

Maja Matiašová, H-ios Veľký Krtíš.