Dišputa nad sukňami I.

By | 19. November 2020

Poznám ženu, ktorej schopnosti sú darom. Nielen darom pre ňu, ale darom pre mnoho iných ľudí. Áno, viem, nie je jedinou, ale pre mňa osobne je človekom, ktorého si vážim a ktorý by svojimi zručnosťami mohol inšpirovať viacerých z nás.

“Virtuálne podujatia”, ktoré pre vás momentálne pripravujeme nám dávajú možnosť ukázať vám napríklad aj takých ľudí, ktorí nemajú potrebu chváliť sa a byť “sledovanými”.

Stretnutie s Markou Cellengovou z Príbeliec bolo stretnutím priateľským. Ukázala a hovorila o svojej záľube – výrobe a úprave súčiastok tradičného odevu z Príbeliec. Ďakujem jej za čas, ochotu, obetavosť a milé slovo… Nebolo jedno a len v tento deň.

Maja Matiašová, H-ios Veľký Krtíš.