Spomienka na výročie úmrtia Kálmána Mikszátha .

Link. na Film Dáždnik svätého Petra :

https://www.youtube.com/watch?v=FK4uzYho3qY