„Umelec je niekto, kto produkuje veci, ktoré ľudia nepotrebujú.“ /Andy Warhol, americký maliar/

Potrebujete vy vo svojom živote umenie? Cítite s ním určitým spôsobom spojitosť? Vnímate ho aj vy ako individuálny prejav kreatívnej schopnosti duše?

Náš dnešný príspevok spája v jedno niekoľko umeleckých odvetví – umelecký prednes, fotografiu a folklór. Recituje Mgr. art. Cyril Páriš, fotografovala pani Žaneta Vargová a spievajú sólisti FSk Bažalička – Mária Cellengová a Juraj Matiaš.