Opatrenia počas pandémie COVID-19 zasiahli snáď každého. Aj u nás sú z tohto dôvodu pozastavené všetky verejné podujatia a pripravované súťaže či prehliadky. A tak presúvame… plánujeme a tentoraz pracujeme aj bez vás – bez divákov, súťažiacich a účastníkov.
Ak ste doma, máte čas a chuť na kultúrne podujatie… divadlo… tak tu máme pre vás divadelné predstavenie Divadla Štefana Kvietika – MATKA ?