OZNAM – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko oznamuje, že dňa 03.05.2019 sú všetci zamestnanci HIOS služobne vzdialený z dôvodu konania sa krajskej prehliadky „ Detský folklórny festival“ v Kokave nad Rimavicou

By | 3. Máj 2019