Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši hľadá samostatného odborného pracovníka na úsek neprofesionálneho výtvarníctva, fotografie a filmu s nástupom od 1.9.2018.

Podmienkou je VŠ vzdelanie, vítaná je prax s umeleckým zameraním.

Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel, strihový program na úpravu videa…, grafický program, prácu s webovou stránkou…) Podmienkou sú základné znalosti fotografickej a filmovej terminológie.

Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti, tvorivosť a flexibilita.

Záujemcovia môžu poslať žiadosť a motivačný list najneskôr do konca júla 2018 na adresu:

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Nám.  A.H.Škultétyho 5

990 01 Veľký Krtíš