je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou  postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike.

Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru.

Krajského kola tejto súťaže za okres Veľký Krtíš sa úspešne zúčastnili traja výtvarníci: Mgr. Linda Kováčová (arttex), PaedDr. Beata Kobličeková  (maľba) a Mgr. Martin Sitár (kolorovaná kresba).

Ich výtvarné diela spolu s ďalšími vystavujúcimi autormi  máte možnosť vidieť vo výstavných priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici, v dňoch: 20.3. – 20.4. 2018