Obec Hrušov sa za chvíľu bude môcť pochváliť ďalším dielom, ktoré prispieva k zachovaniu tradičnej ľudovej kultúry v obci. Ľudová hudba Hrušovskí pajtáši nahrávajú svoj prvý vlastný album pod názvom Tatam Pajtáš, tatam… Pôjde o zbierku hrušovských ľudových piesní v autentickom podaní. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia; ďalej OC Juh Topoľčany, Jednota COOP Krupina, RD Cerovan a i. Viac informácií nájdete na stránke http://www.hrusovskipajtasi.sk/nahravanie-cd-tatam-pajtas-tatam/