Pozývame Vás na podujatie Rovnováha Bytia, ktoré sa uskutoční 8. 4. 2017 (v sobotu) v Komunitnej miestnosti Kultúrneho domu V. Krtíš (vchod od kina) od 10:00 do 17:00

Priebeh:

– aktívne očistenie čakrier
– cvičenie pre rozprúdenie chi v orgánoch
– liečivá meditácia na ukotvenie pocitov a energií
– spoznanie emócií a ich vplyv na život
– práca s Ja
– meditačné cvičenie Návrat do srdca
– vnútorné dieťa

V prípade záujmu kontaktuje metodické oddelenie:

0905 350 519