Amatérsky film má v našom okrese nezastupiteľné miesto medzi aktívnymi tvorcami. Každoročne vznikajú mnohé filmy, ktoré autori prihlasujú na súťaže amatérskeho filmu Cineama. Súťaž je trojstupňová a už samotná účasť na poslednom kole – celoslovenskej prehliadke je pre autorov pocta a česť. Postup z krajskej  prehliadky totiž neznamená bezpodmienečnú projekciu filmu. Pred celoštátnou prehliadkou porota vyberá filmy, ktoré sa budú premietať. Zo 129 filmov, ktoré postúpili sa premietalo len 87.

Fotogaléria

Výsledková listina + info o súťaži

Tento rok sa Cineama konala v OC Mylny v Nitre 3. – 5. júna. Z našich autorov sa predstavili: Dominik György s filmom “V.” a tvorcovia z filmového klubu URTICA zo Žihľavy s najnovším filmom “Kinorama”. Veľmi nás teší, že nás reprezentovali aj autorky z Vyhní, ktoré svoj film “Frajer” natočili počas tvorivej dielne “Deti v obraze”.  Organizovalo ju v rekreačnej oblasti Koprovnica Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko roku 2015. Porota na Cineame mala náročnú úlohu vybrať najlepších spomedzi 87 filmov z 8 krajov, čo predstavuje približne 600 minút.

Výsledky vyhlásil predseda poroty Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., vysokoškolský pedagóg a kameraman z Bratislavy. Z našich autorov Dominik György získal Čestné uznanie v kategórii B. – do 21 rokov za experiment V. Čestné uznanie získali aj tvorcovia z filmového klubu Urtica zo Žihľavy za hraný film “Kinorama” v kategórii C. – nad 21 rokov. Diplom si prevzal režisér Ivan Vredík. Gratulujeme autorom a tešíme sa na nové filmy. Ocenený film Kinorama si môžu diváci pozrieť na festivale HAH, ktorý sa uskutoční 23. júla na kúpalisku v Dolnej Strehovej.

Leave a Comment