V piatok 9. januára uskutočnilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s Poradenským centrom Bienestar premietanie filmu Different od Dominika Gyorgya.

Film mladého autora, ktorý získal Hlavnú cenu na celoslovenskej súťaži Cineama a reprezentoval tak náš okres v zahraničí, zaujal predovšetkým svojou témou. Autor, hoci mal v čase vzniku filmu len 13 rokov, zobrazil štylizovaným spôsobom ľudí „inej“ orientácie. Čierno-biely snímok obsahoval aj odvážne zábery ale skutočne zaujímavý je použitím symbolov, vďaka čomu je medzinárodne zrozumiteľný aj bez slov. Po projekcii nasledovala diskusia o inakosti v spoločnosti. Téma, o ktorej sa počas vyučovania veľmi nehovorí bola pre študentov Gymnázia zaujímavou príležitosťou vyjadriť svoj názor. V troch triedach tak postupne o téme diskutovali spolu s autorom a psychologičkou  PhDr. Annou Balgovou. Študenti mali možnosť konfrontovať svoje názory s odborníkom jako aj vzájomne medzi sebou. Projekcia s diskusiou oslovila 77 študentov, záujem o diskusiu prejavili najmä starší žiaci. Pri nich bolo vidieť že o téme uvažujú aj vzhľadom k blížiacemu sa referendu, ktoré spustilo rozsiahlejšiu diskusiu v spoločnosti. Psychologička PhDr. Anna Balgová hovorí: „Z pohľadu psychológie došlo v poslednom období k posunu. Ešte v 50-tych rokoch boli snahy homosexualitu liečiť, dnes už nie je klasifikovaná ani vnímaná ako porucha.“