Monthly Archives: Október 2014

Hoja ďunďa hoja – Spievanky pod Pohanským vrchom

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíš a obec Stredné Plachtince organizuje už 18. ročník tohto folklórneho podujatia Súčasťou podujatia bude aj dvojdňová tvorivá dielňa určená vedúcim a členom folklórnych skupín z BBSK. Tento rok zameraná na jarné zvyky a obradové tance, hry a chorovody v Honte.