Hradská Muzika 2014 – festival malých dychových hudieb banskobystrického samosprávneho kraja.
Tento rok sa už 7.júna 2014 stretli dychovky na trinástom ročníku podujatia Hradská Muzika v Modrom Kameni. Hlavným organizátorom podujatia je Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s dychovou hudbou Hradčianka a mestom Modrý Kameň. Podujatie sa konalo s finančným prispením ministerstva Slovenskej republiky.
Podujatie sa zvyčajne koná na začiatku jesene, tento rok ho však organizátori usporiadali už začiatkom júna. Modrokamenské sobotňajšie popoludnie privítalo účinkujúcich aj divákov krásnym slnečným počasím. Vystúpili tu tri dychové hudby, keďže sa ďalšie dve dychovky na poslednú chvíľu odhlásili. DH Sitňanka z Banskej Štiavnice, DH Sebechlebskí hudci zo Sebechlieb a domáca DH Hradčianka z Modrého Kameňa.
Na úvod všetkých účinkujúcich aj divákov privítal na Lipovom námestí v Modrom Kameni primátor mesta Ing. Aladár Bariak. Vystúpenia jednotlivých dychových hudieb hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Pavel Šianský, dirigent a hudobný skladateľ z Banskej Bystrice, členmi odbornej poroty bola aj Mgr. Ivana Lešková – riaditeľka Hontiansko-ipeľského osvetového strediska vo Veľkom krtíši a Mgr. Milan Strenádka – učiteľ hudby a hudobník z Veľkého Krtíša.
Jednotlivé kapely postupne zahrali a potešili obecenstvo zmesou valčíkov,poliek, interpretovali známe slovenské šlágre, ľudové piesne upravené pre dychovky.
Všetky tri dychové hudby získali diplom a cenu za úspešné účinkovanie, cenu za najlepší inštrumentálny výkon získal Aleš Turčan z DH Sitňanka za skladbu Mladý kavalír a cenu primátora mesta Modrý Kameň získala DH Sebechlebskí hudci zo Sebechlieb za príkladnú prácu s mládežou v oblasti dychovej hudby. Po vyhodnotení nasledoval rozborový seminár, určený pre kapelníkov a umeleckých vedúcich súborov.
Na záver dychové hudby zahrali divákom spoločne na tzv. Monster koncerte a takto sa rozlúčili s trinástym ročníkom tohto vydareného festivalu v Modrom Kameni. O vynikajúcej atmosfére na festivale sa vyjadril aj predseda poroty Pavel Šianský: „ Festival malých dychových hudieb Hradská Muzika 2014 bol už tradične veľmi dobre organizačne zabezpečený. Treba poďakovať Hontiansko-ipeľskému osvetovému stredisku vo Veľkom Krtíši ako aj DH Hradčianke a primátorovi mesta Modrý Kameň. Festival aj za účasti troch dychových hudieb splnil svoj účel – šírenie DH na Slovensku. Jednotlivé DH boli pripravené a ich vystúpenie ocenilo okrem odbornej poroty aj početné publikum.“