Cineama 2014

Cineama priniesla tvorbu autorov zo štyroch okresov. V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši. Súťaž mala regionálny charakter, takže predstavila tvorbu autorov z okresov Lučenec, Poltár, Zvolen a samozrejme Veľký Krtíš. Súťažná kolekcia pozostávala zo 16. filmov od 9. autorov a autorských kolektívov. Zastúpené boli žánre:…

Zobraziť viac

Výsledky ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA 2014

Dňa 21. marca 2014 o 9,00 hod. sme ako hlavní organizátori otvorili okresnú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy Škultétyho Zornička. Tak ako po iné roky, aj v tento deň sa súťažilo v dvoch hlavných kategóriách – prednes poézie a prednes prózy. Každá jedna mala 4 podkategórie, do ktorých sa zaraďovalo na základe…

Zobraziť viac