Putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš získala ZUŠ Modrý Kameň.

Dňa 24. apríla 2013 sa v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Krtíši uskutočnila už po trinásty krát okresná súťažná prehliadka moderného tanca pre základné školy a základné umelecké školy okresu pod názvom V Rytme tanca. Zároveň sa bojovalo o Putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš.

Hlavným organizátorom tohto podujatia bolo BBSK- Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíš, spoluorganizátorom Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš a Mesto Veľký Krtíš.

Začiatok prehliadky bol stanovený na deviatu hodinu, ale už od ôsmej sa hrnuli tancachtivé deťúrence do kulturáku a svedomito nacvičovali svoje choreografie.

Vyše sto detí v 29 tanečných ukážkach  hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka  Ing. Stella Víťazková, tanečné štúdio Stella Žiar nad Hronom, a dve členky poroty: Natália Štrbová zo ZUŠ Žiar nad Hronom a Anica Kmeťková, metodička pre tanec z Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Súťaže sa zúčastnili tieto školy: ZUŠ Veľký Krtíš, ZUŠ Modrý Kameň, súkromná ZŠ  Čelovce, ZŠ s MŠ Bušince, ZŠ Komenského Veľký Krtíš, Tanečná skupina Flash z II. ZŠ Veľký Krtíš. Tanečné vystúpenia boli z publika sprevádzané spontánnymi výskotom detí a oceňované potleskom.

Odborná porota výkony jednotlivých tanečných kolektívov a jednotlivcov zaradila do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Pri vyhlasovaní výsledkov to v sále len tak burácalo. Najviac zlatých pásiem (5) získala tento rok ZUŠ Modrý Kameň, kde tanečný odbor vedie Lýdia Takáčová a Emília Vrábelová, ZUŠ Veľký Krtíš získala tri zlaté pásma a  jedno zlaté pásmo získala ZŠ s MŠ Bušince. Radosť držiteľov zlatého pásma bola o to väčšia, pretože postúpili  do krajského kola tejto súťaže, ktorá sa uskutoční 15. mája 2013 v Žiari nad Hronom.

Nový Putovný pohár primátora mesta, keďže starý po troch po sebe vyhratých ročníkoch ostal natrvalo vo vlastníctve ZUŠ Veľký Krtíš, získal tento krát Tanečný klub Veľký Krtíš pri ZUŠ Modrý Kameň. Víťazom ho prišiel osobne odovzdať prednosta Mestského úradu Ing. Roman Wágner. Po vyhlásení výsledkov sa uskutočnil pre vedúcich tanečných skupín odborný seminár.

Poďakovanie patrí MsKS vo Veľkom Krtíši za poskytnutie priestorov a služieb, bez ktorých by sa táto súťaž len ťažko uskutočnila. Usporiadatelia všetkým víťazom gratulujú a želajú im úspešné účinkovanie na krajskej súťaži v Žiari nad Hronom.