Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Ev. a. v. farský  úrad Veľký Krtíš, Mesto Veľký Krtíš, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, MV SR Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Veľký Krtíš, BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Okresná rada a Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Redakcia týždenníka Pokrok vo Veľkom Krtíši, Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši Vás pozývajú na Dni Augusta Horislava Škultétyho 2010 vo Veľkom Krtíši.

PROGRAM:

21. mája

9.30 hod. –  Námestie A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

Spomienkové zhromaždenie a položenie kytice k pamätníku A. H. Škultétyho

10.oo hod. –  BBSK  Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

* Odborný seminár   Z histórie ochotníckeho divadla vo Veľkom Krtíši

pri príležitosti 20. výr. založenia a činnosti ochotníckeho divadelného súboru MO MS vo Veľkom Krtíši

* Audio-vizuálna prezentácia z tvorby divadelného súboru pri MO MS

* Výstava  archívnych prameňov  Z histórie ochotníckeho divadla v okrese Veľký Krtíš

18.oo hod. – Kultúrny dom Veľký Krtíš

* Divadelné predstavenie  „Pozvanie na husacinu alebo tri hrste fazule“

23. mája

9.30 hod.

* Slávnostné služby Božie v ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši

*  Položenie kytice k pamätnej tabuli na ev. fare (účinkuje spevokol ev. a. v. zboru Nádej)

29. júna

Slávnostná akadémia Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Kultúrno-spoločenské podujatie, ocenenie najúspešnejších študentov šk. r. 2009-2010

7. augusta

Námestie A. H. Škultétyho

*   Položenie kytice k pamätníku A. H. Škultétyho (MO MS vo V. Krtíši)

október 2010

*   Škultétyho rečňovanky

*   Vyhodnotenie XIX. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš