notyDňa 18. septembra (piatok) 2009 Vás ako spoluorganizárori so Základnou umeleckou školou vo Veľkom Krtíši pozývame na výberový konkurz súťaže v speve populárnej piesne pre deti a mládež základných a stredných škôl okresu Veľký Krtíš – POP 2009.

Miesto: Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši.

Čas: 10,00 hod.

Konkurz je výberovým kolom pre realizáciu finále POPBB 2009 v Banskej Bystrici.

  1. Na konkurz môžete prísť priamo, bez prihlášky. Vašu účasť na konkurze prosíme oznámiť telefonicky (047/48 314 65), resp. e-mailom (BPaucova@azet.sk).
  2. Na konkurz si pripravte dve piesne v štýle súčasného popu, jednu z nich pôvodnú slovenskú (hudba i text).
  3. Piesne môžte zaspievať s vašim hudobným sprievodom – k dispozícii bude klavír, môžte si prinesť akustickú gitaru, alebo spievať s Vami pripraveným hudobným podkladom (halfplayback – bez pôvodného spevu!) na CD.
  4. Po konzultácii so spevnákmi aj bez hudobného sprievodu.
  5. Konkurz je neverejný, účastníkom sa nepreplácajú cestovné náklady.
  6. Finále súťaže sa uskutoční hneď po výberovom kole.
  7. Víťazom – postupujúcim spevákom zašleme pozvánky a podrobné informácie o ďalšom postupe na POPBB, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2009 v Banskej Bystrici.
  8. Výsledky konkurzu a finále súťaže budú uverejnené do 5 dní na našej webovej stránke.

KONTAKT: Božena Paučová, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, t.č. 047/48 314 65, e-mail: BPaucova@azet.sk.