AKTUALITY

SILA SLOVA

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov, študentov a pedagógov slovenského jazyka a literatúry ...

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_kultury%20a%20cestovneho%20ruchu/DSKS-BBSK-2019.pdf ...

JESEŇ PLNÁ UMELECKÝCH ZÁŽITKOV

DIVADELNÉ  DIŠPUTY Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Obec Dolné Plachtince uskutočnili v dňoch 11. a ...

PREHOVOR A BUĎ

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a študentov tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ...

HAH 2019

Trojdňový multižánrový festival predstavil amatérskych umelcov širokej verejnosti. Festival HAH je zameraný na humor a ...

OZNAM

JANÍK

Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša odohralo v nedeľu 21. apríla 2019 v DolnýchPlachtinciach divadelné predstavenie „JANÍK“. V snahe ...