Monthly Archives: November 2008

Chrámová pieseň 2008

Krajská prehliadka speváckych zborov Banskobystrického samosprávneho kraja Termín: 18.10.2008 Miesto: Rímsko-katolícky kostol sv. Antona Modrý Kameň. Hlavný organizátor: BBSK- Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš. Spoluorganizátor: Rímsko-katolícky farský úrad Modrý Kameň Podujatie sa uskutočnilo s finančnou dotáciou z grantového systému MK SR

HAH 2008

spravili sme par fotiek pred spustením filmovej projekcie, alebo čakanie na Fajku mieru Akt fajčenia Fajky mieru medzi slovenskými a českými filmovými bratmi. Vítazi 18. ročníka HAH