AKTUALITY

Spievanky pod Pohanským vrchom

BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a obec Stredné Plachtince Vás srdečne pozývajú...

Vianočná pieseň 2010

V spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši pripravujeme na dňa...

Tvorivá dielňa – Nositelia tradícií

BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s regionálnymi osvetovými strediskami BBSK a obcou Stredné...

Literárna jeseň 2010

V spolupráci s Mestom Veľký Krtíš, Klubom dôchodcov na Venevskej ulici, Domovom dôchodcov a domovom...

Vyhodnotenie súťaže Vtáčik-letáčik /celoslovenská súťaž paličkovanej čipky/

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš vyhlásilo túto súťaž pri príležitosti 7. ročníka Festivalu ČIPKA V HONTE...

35 rokov založenia FK Urtica zo Žihľavy

Filmový klub Urtica zo Žihľavy jubiluje 11. septembra  2010 sa stretla väčšina členov FK a priaznivcov...

Základný kurz paličkovanej čipky

Do pozornosti šikovných dievčat a žien alebo pre šikulky! Chcete si sami vyrobiť originálne darčeky pre...

Chrámová pieseň 2010

V spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom v Modrom Kameni organizujeme dňa 6. novembra 2010 Krajskú...

PROGRAM na september 2010

zoznam pripravovaných akcií na september 2010...

HAH 2010

BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Obec Pôtor, Filmový klub Urtica Žihľava a...