Dňa 21. marca 2014 /piatok/ sa o 9,00 hod. v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice a Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši uskutoční23. ročník okresnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA /okresné kolo 60. ročníka Hviezdoslavov Kubín/.

propozície

evidenčný list recitátora

evidenčný list súboru divadla poézie a recitačného kolektívu