Súťaže a prehliadky, ktorých vyhlasovateľom je národné osvetové centrum sa uskutočňujú s finančnou podporou BBSK.


Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry Národné osvetové centrum