V rámci medzinárodného festivalu ochotníckych divadiel “Divadelné Dišputy 2022” uvedieme 4. septembra 2022 (nedeľa) o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach inscenáciu STARÚŠ PLESNIVEC. Všetkých záujemcov srdečne pozývame. ?