Čaká nás ďalší deň Divadelných dišpút. Tentoraz v Dolných Plachtinciach s Prácheňskou scénou z Písku.