Kategória: Jednotlivci a dvojice

Absolútny víťaz kategórie – Cena Národného osvetového centra:

 • Tomáš „Bedña“ Šrámek

Špeciálne ceny:

Cena Hontiansko-ipeľského osvetového strediska:

 • Dávid Arnold – za autorský text piesne Kolibrík

Cena primátora mesta Veľký Krtíš:

 • Lillyem – za vokálny prejav

Cena Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Paulína Fundárková – za autentický interpretačný výkon

Zlaté pásmo:

 • Paulína Fundárková
 • Tomáš „Bedña“ Šrámek

Strieborné pásmo:

 • Dávid Arnold
 • Dominik Považan
 • Lillyem

Bronzové pásmo:

 • Christian
 • Juraj Harag
 • Rasťo Kotal

Kategória: Hudobné skupiny

Absolútny víťaz kategórie – Cena Národného osvetového centra:

 • Terezine kilá

Špeciálne ceny:

Cena Hontiansko-ipeľského osvetového strediska:

 • P.O.H. – za inšpiratívny hudobný prejav

Cena primátora mesta Veľký Krtíš:

 • Angry Dolphins – za autentický interpretačný výkon

Cena Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Dissmatik – za svojráznu textovú výpoveď

Zlaté pásmo:

 • P.O.H.
 • Terezine kilá

Strieborné pásmo:

 • Bazár
 • Dissmatik
 • Angry Dolphins

Bronzové pásmo:

 • Ronan Warg
 • PoTmeHút
 • Memento

Cena Hudobného fondu za obe kategórie

 • Tomáš „Bedña“ Šrámek – za interpretačný výkon na súťaži Kontakt 2022

Odborná porota
Mgr. Peter Janků, PhD. – predseda poroty
Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS. art.
Mgr. art. Vladislav „Slnko“ Šarišský, ArtD.
Peter „Kefo“ Šrank

Lektor workshopu
Nany Hudák