krajská súťaž neprofesionálnych výtvarnej tvorby

Ďalší ročník Výtvarného spektra v širokej tvorivej palete je tu. Do krajského kola bolo prihlásených 95 prác od 44 autorov. Odborná porota, s predsedom prof. PaedDr. Jaroslavom Uhelom, ArtD., Ing. Michalom Bartkom, PhD. A Mariánom Krnáčom, mala každoročnú náročnú úlohu. Vybrať z malieb, grafík, textilu a plastík tie najlepšie práce, oceniť ich a zároveň navrhnúť aj ďalšie na postup do celoslovenskej súťažnej prehliadky na jeseň v Trenčíne. Porota prihliadala na to, aby nominované práce zodpovedali nielen kvalite, ale aj súčasným umeleckým kritériám a boli rovnocenným konkurentom s ostatnými krajmi na celoslovenskej súťaži.

Fotogaléria

Za okres Veľký Krtíš sa krajskej súťaže Výtvarného spektra 2017 zúčastnili svojimi maľbami Eva Lavríková zo Želoviec, textilnou tvorbou Mgr. Linda Kováčová a drevenými plastikami Pavol Rebroš z Veľkého Krtíša.

V súťaži za Banskobystrický kraj bolo ocenených 11 autorov a medzi nimi aj naša výtvarníčka Mgr. Linda Kováčová za artexy pod názvom „Maky I.“  a „Vivaldi“.

Porota u autorky vysoko hodnotila precízne technické spracovanie textilu , výtvarný obsah a kompozičné zvládnutie diela.  Maľba „Ženích“ od E. Lavríkovej a drevený reliéf Myšlienkárium boli súčasťou celkovej výstavnej kolekcie.

Na slávnostnej vernisáži, ktorá sa konala 4. apríla si víťazka osobne prevzala od predsedu poroty ocenenie a kvetinový dar. Výstava Výtvarné spektrum 2017 je verejnosti sprístupnená v Múzeu SNP Banská Bystrica do 23. apríla.

Leave a Comment