Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš pripravilo pre záujemcov do 18 rokov tvorivú dielňu zameranú na tvorbu animovaných snímkov pomocou tabletov.

Workshop sa koná v krásnom prostredí Koprovnice od 19. – 21. mája 2017

Prihlásiť sa môžte pomocou Záväznej prihlášky. do 10. mája.

Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.