Do Klubu dôchodcov vo Veľkom Krtíši 28. marca zavítala jar a to jar literárna. Bola pokračovaním  radu stretnutí s významnými kultúrno-spoločenskými osobnosťami nášho regiónu a mesta Veľký Krtíš, ktoré pravidelne pripravuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s klubom dôchodcov.

Fotogaléria

Podmanivá hra na gitaru Richarda Cellenga, žiaka ZUŠ Veľký Krtíš navodila pred samotným podujatím príjemnú atmosféru.

Tento raz  sa v besede prítomným predstavila a svojim rozprávaním priblížila Mgr. Mária Hroncová z Veľkého Krtíša.  Besedu moderoval Cyril Páriš a p. Hroncová sa ukázala ako schopná rozprávačka a pamätníčka s bohatými životnými skúsenosťami.

Okruh otázok sa týkal jej začiatkov v učiteľstve, keď ako  absolventka Vyššej pedagogickej školy  v 50-tych rokoch minulého storočia učila v rôznych kútoch Slovenska. Tu zveľaďovala a rozvíjala základné školstvo. Bolo to obdobie neľahké, ale posúvalo ju to vpred, naučilo ju disciplíne, prekonávaniu  prekážok, komunikácii  s ľuďmi a ich aktivizovaniu pre dobrú vec.  Neskôr sa vrátila do rodného kraja a po ukončení externého štúdia jazyka slovenského a jazyka ruského na Filozofickej fakulte  v Prešove vyučovala na SPTŠ v Modrom Kameni a v Lučenci a nakoniec ako učiteľka a neskôr ako riaditeľka Gymnázia vo Veľkom Krtíši. V tomto období sa zaslúžila o založenie 8-ročného štúdia na gymnáziu, Sociálno-právnej akadémie vo Veľkom Krtíši a Jazykovej školy pri gymnáziu.

Popri riadiacej činnosti a vyučovaní sa venovala žiakom v záujmových umeleckých krúžkoch, spomenula malé javiskové  formy  a prácu s recitátormi. Aj toto bol jej kus života, kde nielen  svojim zverencom dávala , ale na druhej strane od nich čerpala radosť, optimizmus  a novú silu.

Tvorivo pôsobila aj v kultúrno-spoločenskej oblasti  v našom okrese. V Základnej umeleckej škole v Modrom Kameni a vo Veľkom Krtíši pod jej režisérskou taktovkou vznikol celý rad detských a mládežníckych divadelných inscenácií , pod jej rukami vyrástlo mnoho talentovaných interprétov a tvorcov. Venovala sa aj divadlu dospelých, dodnes si rada spomína na toto plodné obdobie,  na úspešnú inscenáciu Kubo a iné divadelné vystúpenia.

Začiatkom 90-tych rokov u nej skrsla myšlienka renesancie – oživenia nášho významného rodáka A. H. Škultétyho.  Nápad  sa postupom času premenil na skutky, veľkokrtíšske gymnázium dostalo meno  Augusta Horislava Škultétyho, vznikla Spoločnosť A. H. Škultétyho, ktorá pod jej vedením a v spolupráci s jej ďalšími členmi vyvíja bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť dodnes.

Besedu spestrila povesť Margita a Besná od Jána Bottu v podaní Cyrila Páriša, Mgr.art a svojim prednesom nezaostala ani Mgr. Hroncová, ktorá v jazyku ruskom odrecitovala známe verše A. S. Puškina – List Tatiany k Oneginovi.

Jarné kytičky kvetov, ktoré hosťka Literárnej jari na záver besedy dostala od organizátorov boli poďakovaním za príjemné chvíle a obohatenie ducha všetkých prítomných.