Dňa 11. apríla 2016 sa v kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši stretol veľký počet tanečníkov. Stretol sa tu veľký počet ambicióznych mladých ľudí a detí, na ktorých bolo badať predovšetkým odhodlanie. Okresná súťažná prehliadka moderného a módneho tanca je už 16. rok známa pod názvom – V rytme tanca /o putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš/. Deti sa na ňu pripravujú niekoľko mesiacov a toto bol práve ten deň, kedy ukázali čo dokážu.

Fotogaléria

V tomto roku si choreografie už tradične pripravili ZUŠ vo Veľkom Krtíši, ZUŠ v Modrom Kameni a ZUŠ v Balogu nad Ipľom. Zo základných škôl sa zapojili II. ZŠ vo Veľkom Krtíši, ZŠ s MŠ v Bušinciach, Želovciach a v Dolnej Strehovej. Súťažilo sa v šiestich tanečných /hip – hop choreografie, show choreografie, disko choreografie, open choreografie, scénické choreografie a národné tance/ a troch vekových kategóriách /deti, juniori, mládež/. Celkovo sme videli 32 súťažných choreografií, ktoré hodnotila odborná porota. Predsedníčkou bola Mgr. Judita Frantová /metodička Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom a diplomovaná trénerka športového tanca/, Mgr. Miroslava Lenďáková /riaditeľka súkromného centra voľného času QUO VADIS Zvolen/a Mgr. Patrik Rechtorík /tanečný pedagóg z Veľkého Krtíša/. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Žiari nad Hronom, posunula porota až 8 choreografií. Postupu sa tešili deti zo ZUŠ vo Veľkom Krtíši so svojimi 3 choreografiami – Lentilky, Misia Diamant a Farebná budúcnosť, dievčatá Lucka Gazdíková – Biznis dance a Emka Bariová – Retro Eymi /pripravila ich pani učiteľka Elena Horváthová/, deti zo ZUŠ v Modrom Kameni s choreografiou Tanec s vášňou /choreografiu s nimi trénoval Kristián Takáč/, z Veľkého Krtíša, Fatima Lacková s choreografiou Faraónová dcéra zo ZUŠ v Balogu nad Ipľom a tanečník Brandon /Peter Brett Oláh/ zo ZŠ v Bušinciach s choreografiou Dark paradise. Putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš, ktorý prišiel odovzdať pán prednosta MsÚ Ing. Jozef Galko, získala Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši za choreografie, ktoré pripravila pani učiteľka Elena Horváthová.

Hlavný usporiadateľ Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši ďakuje spoluorganizátorom – mestu Veľký Krtíš, Mestskému kultúrnemu stredisku, odbornej porote, vedúcim tanečných skupín, zvukárovi pánovi Gregušovi.

Verím tomu, že neúspech je tiež istou formou motivácie, lebo ako povedal Thomas A. Edison – „Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“