Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši Vás srdečne pozýva na krajskú prehliadku detských speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov – DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL, ktorý sa uskutoční  6. mája 2016 v Kokave nad Rimavicou. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Tešíme sa na vašu účasť 🙂