Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov

je podujatím, ktoré sa koná pravidelne každoročne pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov z okresov Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Lučenec, Žiar nad Hronom a Zvolen. Hlavným organizátorom KTD je vždy iné osvetové stredisko Banskobystrického samosprávneho  kraja. Tento raz sa tejto úlohy veľmi dobre zhostilo Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene. Dobrí lektori a atraktívne prostredie Pustého hradu nad Zvolenom v dňoch 24. – 26. mája t.r. prispelo k zvýšeniu teoretických vedomostí a praktických zručností všetkých účastníkov tvorivého stretnutia.  Výsledky tvorivej činnosti jednotlivých sekcií boli okrem iného prezentované aj vo výstavných  priestoroch  Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica.

Lektormi jednotlivých sekcií boli:

Fotografia: Ľubomír Schmida, Ružomberok

Výtvarníctvo: Doc. Jaroslav Uhel, UMB Banská Bystrica

Film: Mgr. art. Ľubomír Viluda a Mgr. art. Ivan Kršiak /AU, Banská Bystrica/