Literárne Leto 2013

Dňa 18 . júna 2013 sa v Klube dôchodcov vo Veľkom Krtíši o 14.00 stretli členovia literárneho klubu Kvapka s členmi klubu dôchodcov na ďalšom literárnom popoludní, ktorým si spríjemnili horúce júnové dni.

Tieto podujatia organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s literárnym klubom Kvapka pri HIOSe pravidelne každé ročné obdobie.

Opäť nechýbalo hudobné spestrenie o ktoré sa postaral metodik HIOSu Andrej Babiar hrou na fujare, flaute a gajdách a dve ľudové piesne nám zaspievala Tatiana Kuchtová odborná pracovníčka z klubu dôchodcov.  Ako prvý recitoval Peter Gašparovič náš reportér a fotograf z okresného týždenníka Pokrok. Jeho báseň Detvan od Andreja Sládkoviča nás všetkých príjemne naladila. Ďalej sa nám predstavili prednášajúci v tomto poradí:

Evka Šoóšová – Básne o deťoch , vlastná tvorba, pani Eva Filipová – Čenkovej deti od Fraňa Kráľa, pani Anna Turanová predniesla poéziu pána Emila Rončáka : Zažil som šťastie matky, Hľadíme s citom, pani Magdaléna Grančajová prečítala s knihy Jamesa Petersona – Denník