21. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2013, ktorý sa konal od 7. do 9. júna v Bratislave na pôde VŠMU priniesol bohaté „cenobranie“ pre autorov z nášho okresu. Celoštátnu súťaž organizovalo Národné osvetové centrum v Bratislava  v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

Z ôsmich krajských kôl CINEAMA postúpilo do celoštátnej súťaže 120 filmov od 118 autorov v celkovej dĺžke 814 minút. Na základe rozhodnutia výberovej poroty bolo do súťažnej projekcie zaradených 87 filmov od 114 autorov v celkovej dĺžke 565 minút. Potešilo nás, že všetky štyri filmy z nášho okresu týmto predvýberom prešli a mohli byť  konfrontované na celoštátnej úrovni.

V piatok boli na programe filmy: Ostrá krása od Soni Gallovej, By the way od Mariana Vredíka a Different od nášho najmladšieho autora Dominka Gyorgya. V sobotu bola premietnutá reportáž Róberta Tótha Bol som v Reykjavíku. Po projekciách nasledovali rozbory, kde si autori mohli vypočuť postrehy a pripomienky k svojim dielam a povedať si svoj názor, či priblížiť podmienky vzniku diela, alebo objasniť svoj autorský zámer.

Ostrá krása, 7 minútový dokument od Soni Gallovej bol zaradený  v kategórii B – autori od 16 do 19 rokov. Snímok poetickým štýlom ukazuje divákovi  ručnú výrobu noža od jeho návrhu po finálne dielo. Obraz je podfarbený hudbou bez sprievodného slova. A práve hudba bola tŕňom v oku pre porotu, ktorej nesedel výber žánru – keltské piesne. Na druhej strane porota ocenila film  pre jeho obrazovú a strihovú kultúru. Autorka prejavila znalosť filmovej reči a z filmu boli cítiť aj jej tvorivé schopnosti.

By the way – voľný preklad: „mimochodom“, alebo aj „na ceste“: najnovší animovaný film nášho vlaňajšieho víťaza Hlavnej ceny Mariana Vredíka vo svojich troch minútach predstavuje hru dopravných značiek a ich ikonických vyjadrení, ktoré vzájomnou konfrontáciou vytvárajú súvislý dej. Podľa poroty nebola zo snímku zrejmá pointa, hoci odznela, nebola výrazná. Snímok vo svojej znakovosti zašiel až tak ďaleko, že opustil symboliku farieb (zvlášť výraznú pri dopravných značkách) a je čierno-biely. Autor sa tým vyhol prelínaniu farieb a ich významov. Hudba k snímku bola komponovaná, čo zvýšilo jeho hodnotu. Vlani si autor položil latku veľmi vysoko – vyššie už sotva mohla byť a tak tentoraz porota hodnotila jeho snímok ako menej vydarený.  Film bol zaradený v kategórii C autori do 25 rokov.

Different – „rozdielnosť“ je experiment, ktorý zobrazuje „odlišnosti určitej skupiny ľudí, ktorí žijú medzi nami.“  Expresívne poňatie postáv v temnej miestnosti nasvietení ostrým svetlom. Postavy sú stroho odeté a majú na hlavách masky. Nie je jednoduché pracovať s takýmito výrazovými prostriedkami ani pre skúseného filmového amatéra. Ešte k tomu pichnutie do osieho hniezda rozdielnej sexuálnej orientácie vytvára dielo, ktoré je samo o sebe kontroverzné. Keď sa k tomu prihliadne na vek autora je jasné, že dielo zaujalo. Film bol zaradený v kategórii B – autori od 16 do 19 rokov. Napriek tomu, že film sa vyznačuje minimalizmom autor pri ňom využil rôzne rekvizity – ako stoličky, korálky…  Porota film hodnotila ako sugestívny, výtvarne zaujímavý a založený na symbolike.

Bol som v Reykjavíku, 15 minútová reportáž od Róberta Tótha predstavuje toto hlavné mesto Islandu z pohľadu návštevníka. Autor sa pritom neobmedzil len na strohé vymenovanie zaujímavostí, ale prejavil filmársky kumšt a výtvarné videnie, ktoré sa v spojitosti s krásou Islandu zlialo do harmonického vizuálneho celku. Ani zvuková stránka nezostala pozadu – originálna islandská hudba, z ktorej cítiť, že pomaly každý obyvateľ je hudobník, spolu s kvalitným komentárom vytvorili symfóniu, ktorá rozoznela srdce nejedného diváka. Autor vytvoril hodnotné a obsahovo bohaté dielo. Zaradený bol v kategórii D – autori nad 25 rokov.

Pred vyhlásením výsledkov odovzdala PhDr. Zuzana Školudová, odborná pracovníčka pre film a video, Národné osvetové centrum, cenu z minuloročnej celosvetovej amatérskej filmovej súťaže Unica 2012, ktorá sa konala v Bulharskom meste Ruse pre nášho reprezentana Mariana Vredíka, ktorý tu so svojím filmom Kreslím kolo získal Bronzovú medailu, čo je obrovský úspech nie len pre náš okres, ale aj pre celú krajinu. V závere svojho slova potešila správou, že Unica 2014 sa bude konať v slovenskom meste Piešťany. Vidieť celosvetovú špičku u nás bude obrovskou príležitosťou.

Tým sa však naše potešenie nekončilo, skôr naopak. Naši autori dokázali, že nielen obstoja v silnej konkurencii, ba dokonca, že ich diela patria medzi špičku slovenskej produkcie. Dominik Gyorgy so svojím filmom Different obsadil v kategórii B –od 16 do 19 rokov prvé miesto.  Zároveň získal aj Cenu dekana, ktorá mu poskytuje príležitosť zúčastniť sa workshopu organizovaného VŠMU v zahraničí.  Soňa Gallová a jej Ostrá krása sa vo svojej kategórii umiestnila na druhom mieste. Marian Vredík síce neobhájil minuloročné víťazstvo, avšak aj druhé miesto je výborným výsledkom v tvrdej konkurencii animovaných filmov. Druhé miesto zaslúžene získal aj Robo Tóth so svojou reportážou Bol som v Reykjavíku. Každý z našich autorov svojimi filmami zaujal nielen porotu,  ale aj  divákov.  Možno povedať, že dosiahnuté výsledky poukazujú na silné zázemie amatérskeho filmu v našom okrese,  ako  aj silnú pozíciu v celoslovenskom meradle.

Mgr.art. Ivan Vredík

HIOS Veľký Krtíš