Organizátor: BBSK – Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Miesto konania: Zvolenský zámok /V – Klub/

Termín konania: 6. marec 2010

PROGRAM:

14,00 hod. – K niektorým problémom interpretácie ľudových piesní na príklade speváckej skupiny Marína zo Zvolena /prednáška spojená s praktickými ukážkami/. Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová.

16,00 hod. – Balady /prednáška/. Lektorka: Mgr. Petra Klobušická, PhD.

17,30 hod. – večera.

18,00 hod. – Balady – program z cyklu Život s piesňou. Miesto konania: Kráľovská sieň Zvolenského zámku. Účinkujú: Anna Šatanová zo Zvolena, Ján Velkov z Pliešoviec, Jaroslav Marunčiak z Detvy, Karol Kočík zo Zvolena, Martina Fodorová a sestry Kánošové z Telgártu, Eva Gallová zo Zvolena, Lucia Luptáková z Očovej, bratia Ťaskovci a Juraj Kuruc z Vranova nad Topľou, ĽH Miroslava Kapca.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese: andrea.jagerova@osvetazvolen.sk, alebo na tel.č.: 045/5331659 najneskôr do 1.3.2010. Účastnícky poplatok je 7 € /zahrňuje stravu, lektorské a vstupné na program Balady/.