OZ Divadlo Odtiaľ-Potiaľ, Obec Dolná Strehová, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a MO Matice Slovenskej boli hlavnými organizátormi okresnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých – Dolno-strehovské divadelné révy. Podujatie sa uskutočnilo 19. – 20. marca 2010 v kultúrnom dome v Dolnej Strehovej.

Všetky divadelné predstavenia boli pod drobnohľadom odbornej poroty v zložení: Mgr. art. Dušan Krnáč, Mgr. art. Katarína Mišíková, Štefánia Selská /19.3.2010/ a Mgr. Árpád Szabó /20.3.2010/.

viď fotky

19. marca 2010 sa v prvej kategórii /deti z materských škôl/ predstavili deti:  Divadelný súbor Dúhovienka z materskej školy vo Veľkom Krtíši /EP ul. Červenej armády/ – 2. miesto, Divadelný súbor Motýlik z materskej školy vo Veľkom Krtíši /EP ul. Štefana Tučeka/ – 2. miesto, divadelný súbor z materskej školy na ul. P.O.Hviezdoslava vo Veľkom Krtíši – 3. miesto a divadelný súbor z materskej školy na ul. SNP vo Veľkom Krtíši – 3. miesto.

V ten istý deň v druhej kategórii účinkovali žiaci základných, stredných a základných umeleckých škôl.                                                                    1.miesto – Neberte nám… ZUŠ Veľký Krtíš, Divadelné zoskupenie Bodliak /s postupom na krajskú súťažnú prehliadku „XXXVI. Zochova divadelná Revúca“/.                                                                                                                                                                                                                                              1.miesto –  Čin – ČinZUŠ Modrý Kameň, DS Úsmev /s postupom na Sládkovičovu Radvaň do B.B/.                                                                            2.miesto –  Triednicka hodina – Obecný úrad Malé Straciny.                                                                                                                                                          2.miesto –  Šmarhan ZUŠ Modrý Kameň, DS Úsmev.                                                                                                                                                                                 3.miesto –  Ples kvetín – DS Pramienok – ZŠ s MŠ Dolná Strehová.

20.marca 2010 v tretej kategórii vystúpili dospelé divadelné súbory. V kategórii amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých odborná porota udelila: 1.miestoKupec Benátsky – OZ Divadlo Odtiaľ – Potiaľ/s postupom na súťažnú prehliadku „XXXVI. Zochova divadelná Revúca“/,                                                                                                                                                                                                                                           2.miestoPri zázračnej studničke OZ  Divadlo bez groša Veľký Krtíš /s odporúčaním odb. poroty na súťažnú prehliadku „XXXVI. Zochova divadelná Revúca“/,                                                                                                                                                                                                                                               3.miesto Ženský zákon DS Jozefa Baláža Dolná Strehová.

Za ženský herecký výkon boli udelené diplomy: Márii Kropáčovej za stvárnenie krstnej v divadelnej hre, Tri hrste fazule alebo pozvanie na husacinu a Mgr.Lenke Stankovej za stvárnenie Marice v div. hre Tri hrste fazule alebo pozvanie na  husacinu.

Za mužský herecký výkon boli udelené diplomy: Matúšovi Bystrianskemu za stvárnenie Shylocka v hre Kupec Benátsky a Radoslavovi Sýkorovi za stvárnenie Paľa v hre Pri zázračnej studničke.

Za najlepší divadelný počin udelila odborná porota diplom: Eve Šoóšovej /za dramatizáciu poviedky Kálmána Mikszátha – Pri zázračnej studničke/.