29. apríla 2009 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši uskutočnil 9. ročník okresnej prehliadky detského nefolklórneho tanca – V RYTME TANCA – o putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš.

pozri fotky

Do prehliadky sa zapojilo 7 tanečných krúžkov s 19-timi choreografiami – ZUŠ Modrý Kameň a jej pracoviská (Veľká Čalomija, Bušince, Senohrad), tanečný krúžok Cvičky zo ZUŠ Veľký Krtíš, tanečný klub Flash pri II. ZŠ Veľký Krtíš, CVČ a súkromná ZŠ Čelovce.

Putovný pohár primátora mesta získal Tanečný klub ZUŠ Modrý Kameň. V zlatom pásme s postupom na krajské kolo sa umiestnili: tanečný klub ZUŠ Modrý Kameň, deti z tanečného klubu Flash (v kategórii malé choreografie a Break dance team) a juniori z tanečného klubu ZUŠ Veľký Krtíš.

Podujatie zorganizovalo BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mestom Veľký Krtíš.

Leave a Comment