DSC0390322. máj 2009 bol deň venovaný 415. výročiu smrti renesančného básnika Valenta Balašu.

V súvislosti s týmto výročím usporiadalo BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, ZUŠ Veľký Krtíš a Csemadok – Oblastný výbor Veľký Krtíš 5. ročník literárno-výtvarnej súťaže žiakov pod názvom Balašova pieseň.

Súťaž Tajomný hrad Modrý Kameň začala v priestoroch kaplnky Hradu, kde hradný pán Balaša, s hradnou pani a šašom privítali súťažiacich zo ZUŠ Veľký Krtíš, ZŠ Komenského a Škultétyho a Gymnázia Veľký Krtíš. Po úvode si deti prehliadli expozíciu hračiek a bábok po ktorej nasledovala tvorivá časť podujatia. Úlohou súťažiacich bolo výtvarne spracovať obrázok, týkajúci sa histórie alebo súčasnosti hradu a k nemu vytvoriť krátku báseň alebo príbeh. Svojimi výtvarno-literárnymi prácami sa deti vzájomne odprezentovali na nádvorí hradu.

Celú súťaž a prezentáciu výsledkov tvorivej práce detí sledovala odborná porota v zložení: Mgr. M. Lacko, ZUŠ Rimavská Sobota, Mgr. H. Ferencová, SNM Hrad Modrý Kameň, Bc. I. Lešková, BBSK-HIOS Veľký Krtíš.

Najúspešnejšími boli: I. kat. – Dominik Győrgy z Veľkého Krtíša, II. kat. – Barbora Hronče-ková z Veľkých Stracín, III. kat. – Bianka Rigóová z Veľkého Krtíša, (všetci navštevujú výtvarný odbor ZUŠ vo Veľkom Krtíši).

Publikum ocenilo svojim potleskom nielen víťazov, ale aj ostatných súťažiacich, ktorí z rúk hradného pána Balašu obdržali diplom a vecnú cenu. Veselú atmosféru podujatia podporil svojimi kreáciami hradný šašo v podaní p. V. Krajčiho, člena Hradného divadla.

„Májové slová o básnikovi, ktorý žil pre lásku“ bol názov scenára E. Šoóšovej, členky Literárneho klubu Kvapka. Literárnu kompozíciu v podaní B. Danka a M. Balážovej, členov Hradného divadla si vypočuli aj hostia z Maďarskej republiky a predstavitelia Oblastného výboru Csemadok. Predstavitelia organizácií na počesť renesančného básnika Valenta Balašu položili k jeho pamätnej tabuli kytice kvetov.

V závere podujatia sa v réžii Mgr. M. Hroncovej hrou Diabolský šalát od Š. Štefanidesa, predstavilo Divadelné zoskupenie Bodliak zo Základnej umeleckej školy vo Veľkom Krtíši.

pozri fotky

Leave a Comment