zoznam pripravovaných akcií na jún 2009

Tradičná ľudová kultúra

Čipka v Honte
7. ročník festivalu tradičnej paličkovanej čipky
20.6.2009
Stredné Plachtince

Hudba, spev, tanec

Hradská muzika
8. ročník festivalu malých dychových hudieb Banskobystrického kraja
27.6.2009 o 15,00
Hrad Modrý Kameň

Klubové podujatia

Pracovné stretnutie Klubu paličkovanej čipky Pramene
23.6.2009 od 15,00 – 18,00
Učebňa HIOS Veľký Krtíš

Pracovné stretnutie Literárneho klubu Kvapka
12.6.2009 o 16,00
Učebňa HIOS Veľký Krtíš

Kultúrno-spoločenské podujatia

Deň lásky
kultúrne a športové stretnutie mládeže spojené s vystúpením detí z detských domovov
6.6.2009 o 14,00
amfiteáter/kultúrny dom – Kosihy nad Ipľom

Juniáles
festival ZUČ v maďarskom jazyku
7.6.2009
Veľká Čalomija

Zmena programu vyhradená!

Leave a Comment