Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Jedná
sa o vrcholové podujatie svojho druhu, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné
osvetové centrum v Bratislave. V tomto roku prebieha jej 61. ročník a Hontiansko-ipeľské osvetové
stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, organizuje regionálne kolo
pod názvom Výtvarný salón. Jeho poslaním je predstaviť výtvarné diela našich autorov miestnej,
širšej, ale aj odbornej verejnosti.


Súťaží sa v dvoch vekových skupinách: 15-25 rokov a nad 25 rokov, v troch kategóriách:
A – maľba
B – kresba a grafika
C – priestorová tvorba.
Kategórie D – insitná tvorba, E – digitálna tvorba a F – experiment sú bez rozlíšenia veku.
Odporúčanou (nie povinnou) témou 61. ročníka je PORTRÉT a KRAJINA.


Prihlasovanie prebieha online a je prístupné od 01.01. do 09.02.2024 na stránke:
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.


Na stránke vyhľadáte príslušné kolo súťaže (Súťaže, prehliadky – Výtvarné spektrum – Banskobystrický
kraj – Výtvarný salón – regionálne kolo pre okres Veľký Krtíš) a vyplníte požadované prihlasovacie
údaje. Okrem prihlasovacieho formuláru tu nájdete aj návod, ako postupovať pri prihlasovaní,
propozície a podmienky súťaže. V prípade nejasností vám určite radi pomôžeme, kontaktujte nás
(metodik M.Sitár, osvetasitar@gmail.com/0950 479 878).


Uzávierka online prihlasovania je 09.02.2024, a najneskôr nasledujúci týždeň je potrebné doručiť
prihlásené práce na adresu: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Nám. A.H.Škultétyho 5, Veľký
Krtíš.


V nasledujúcich dňoch zasadne odborná porota, prebehne vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie
výsledkov a slávnostné ocenenie autorov postupujúcich prác. Pre účastníkov bude pripravený
rozborový seminár, kde porota zdôvodní svoje rozhodnutia, vyzdvihne pozitíva súťaže a pomôže
dobre mienenou radou, konštruktívnou kritikou a usmernením výtvarného snaženia účastníkov.
Pripravujeme aj vzdelávacie podujatie s lektorm vo forme prednášky a praktického cvičenia na
zadanú tému. Následná výstava predstaví prihlásené práce verejnosti vo vybraných priestoroch
vhodných na prezentáciu vašej tvorby. O všetkom vás budeme včas informovať.


Ocenené práce postupujú po výstave na krajské kolo do Banskej Bystrice a v prípade ďalšieho
postupu na celoštátne kolo, ktorá bude v tomto roku v Leviciach. Ich návrat v tomto prípade môže
potrvať trochu dlhšie, keďže putujú po viacerých výstavách. Určite sa však v poriadku vrátia späť k
autorom.