Vedeli ste že „kračúnom“ sa kedysi v hontianskych obciach nazývali Vianoce? Tie boli
v minulosti bohaté na zvykoslovie, ktoré v dnešnej dobe už stráca v rodinách svoje
opodstatnenie. Vďaka podujatiu Kračúnske štedrivke sa však každý z prítomných mohol dozvedieť ako sa
kedysi v hontianskych obciach slávili jedny z najvýznamnejších sviatkov v roku – ako sa napr.
veštilo, ako a čo sa spievalo, ako sa koledovalo, ako vyzeral štedrovečerný stôl, ako sa ľudia
v tomto období zabávali, čo varili a mnoho iného. Scénické pásmo, v ktorom účinkovali FSk
Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, FSk Strháranka z Horných Strhár, ľudová hudba Hruška
z Hrušova, speváci zo ZUŠ vo Veľkom Krtíši a ľudoví rozprávači, ste si mohli vychutnať
3.12.2023 v Novej Vsi, 10.12.2023 a 26.12.2023 v Stredných Plachtinciach a 17.12.2023
v Malom Krtíši. A ak ste to nestihli, tešte sa na adventné obdobie v roku 2024. Kračúnske
štedrivke k nám prídu opäť.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.