Dosky, ktoré znamenajú svet zarezonovali pod náporom divadelných predstavení,
ktoré v našom okrese v rámci 10. ročníka medzinárodného festivalu
neprofesionálneho divadla pod názvom Divadelné dišputy 2023 zorganizovalo
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši – kultúrna inštitúcia
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Divadelný maratón prebiehal v obciach Bátorová, Malá Čalomija, Lesenice, Opatovská
Nová Ves, Dolné Plachtince a v meste Veľký Krtíš. Zámerom festivalu bolo rozvíjať
záujem o ochotnícke divadlo v okrese Veľký Krtíš, pokračovať v oživovaní divadelných
tradícií, podnietiť nové formy činnosti a nadviazať na dlhoročnú tradíciu ochotníckeho
divadla v okrese. Séria pozostávajúca z divadelných predstavení ochotníckych
súborov zo Slovenska, ale i zo zahraničia (Srbsko) bola diváckej verejnosti
prezentovaná v termíne od 3. septembra do 8. októbra. 2023. Na festivale sa
predstavilo Divadlo Štefana Kvietika s inscenáciou „Starúš Plesnivec“ (Bátorová,
Lesenice, Malá Čalomija) a Potulné dividlo J+T z Medzibrodu s inscenáciou „Legenda
(Jánošíkowa)“. Divadelné dišputy vyvrcholili vystúpením zahraničného hosťa – Divadla
Janka Čemana z Pivnice (Srbsko) s inscenáciou „Sedem hriechov“(réžia Mgr.art. Cyril
Páriš) v kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Naši krajania, zahraniční Slováci žijúci v
Srbsku, pricestovali aj s mladou generáciou hercov, ktorá odohrala v Dolných
Plachtinciach inscenáciu  „Ľud-milá“ v spoločnej realizácii Kolektívu kreatívnych
amatérov (KOKRAM) z Kovačice a Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice.
(réžia Mgr.art. Silvia Svákusová). Divadelný festival v Dolných Plachtinciach obohatila
aj premiéra predstavenia OZ Art Anima Veľký Krtíš s predstavením ,,Talent s ručením
obmedzeným”.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým zúčastneným umeleckým kolektívom, MsKS
Veľký Krtíš, starostom vyššie uvedených obcí a pracovníkom obecných úradov,
ktorým náš festival vďačí za ústretovosť, podporu a po stránke organizačnej za
vynikajúco odvedenú prácu. ĎAKUJEME.
Medzinárodný divadelný festival Divadelné dišputy 2023 a projekt ,,Talent s ručením
obmedzeným” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.