Od 02.01.2023 otvárame prihlasovanie do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2023. Kontakt a informácie: osvetasitar@gmail.com / 0950 479 878.

Link na propozície: https://www.nocka.sk/…/11/NOC-AMFO-2023-propozicie.pdf

Link na prihlásenie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

B. kategória: diptychII. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

B. kategória: diptych

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

B. kategória: diptych2

Bez rozlíšenia veku:

C. kategória: cykly a seriály

D. kategória: experiment

Odporúčaná téma 51. ročníka je IDENTITA (téma nieje povinná).

Uzávierka prihlasovania bude 17.02.2023.

Porota, vyhlásenie výsledkov a rozborový seminár je naplánovaný na 24.02.2023.

Vytlačené fotografie, bez rámu, vo formáte 30X40 / 30X30 cm prosíme priniesť na Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 5, vo Veľkom Krtíši. Výstava prihlásených prác je plánovaná vo výstavných priestoroch Movino Veľký Krtíš v marci. Budeme sa tešiť na vašu účasť.