V základných školách pokračujeme aj s Hontianskou čipkou.