INŠPIRATÍVNY SEMINÁR PRE HONŤANOV

Situácia regiónu Hont je v rôznych oblastiach výrazne ovplyvnená svojou nevýhodnou geografickou a tým i ekonomicko- sociálnou polohou. Rozdeľuje sa do siedmych okresov a dvoch samosprávnych krajov, čím sa oslabuje lokálpatriotizmus a vzájomná spolupráca medzi ľuďmi vo vybranom regióne. Okrem toho vplyvom dnešnej doby a nastoleného systému, kde sa mladí ľudia musia sťahovať za prácou, dochádza k degradácii pôvodnej kultúry…

Zobraziť viac