Spomienka na výročie úmrtia Kálmána Mikszátha .

Link. na Film Dáždnik svätého Petra :