Divadelné predstavenie Divadla Štefana Kvietika „JANÍK“, prezentuje zvyky a obyčaje na fašiangy z prvej polovice 20. storočia v regióne Hont. Ústrednou témou inscenácie je konflikt jednotlivca so spoločnosťou. Fašiangy boli obdobím zábavy, obchôdzok s maskami. Inšpiratívnym zdrojom, z ktorého vychádzali tieto tradičné formy zábavy, boli kolektívne vykonávané práce – priadky, páračky a zakáľačky.

V divadelnom predstavení sa objavia: nárečie, zvyky, obyčaje, príslovia a porekadlá z regiónu Hont v období fašiangov z prvej polovice 20.storočia, ktoré neboli doteraz publikované ani prezentované v žiadnej podobnej forme a ovláda ich už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území.

Autor: Cyro Páriš – Juraj Matiaš.

Scéna, kostýmy: Silvia Svákusová.

Hudba: Juraj Matiaš.

Nahrávka: RobArt – Robo Tóth

Réžia: CYRO PÁRIŠ.

Hrajú: Magda Stanková, Eva Henteková, Mária Kropáčová, Dana Fridrichová, Oliver Závodský, Vlasto Krajči, Jana Krajčiová, Štefánia Selská, Juraj Matiaš, Zojka Fridrichová.