DIVADELNÉ  DIŠPUTY

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Obec Dolné Plachtince uskutočnili v dňoch 11. a 13. októbra 2019 šiesty ročník festivalu ochotníckeho divadla, po prvý krát aj so zahraničnou účasťou – DIVADELNÉ DIŠPUTY.

Od piatku sa divadelná extáza rozpútala v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Týmto by som chcel poďakovať za spoluprácu na podujatí  – MsKS Veľký Krtíš. Diváci mali na výber paletu skvostných hier z Čiech, Srbska a Maďarska od komédie až po drámu

Prvý deň festivalu prebiehal už od rána tvorivými dielňami a večer sa nám predstavil Divadelný spolek Práchenská scéna v Písku /ČR/ s inscenáciou Manželství na druhou.

Naši divadelný priatelia celý čas pútali pozornosť divákov, ktorí so smiechom odchádzali aj po ukončení predstavenia a možno sa smejú až doteraz.  

V sobotu sme „dišputovali“  s našimi priateľmi z Vojvodiny. Divadlo Janka Čemana z Pivnice /SRB/ sa predstavilo s inscenáciou Tajomný šepot a v prítmí divadelnej atmosféry sa nadšenie divákov z tohto kusu dalo krájať. Druhý deň festivalu mal príznak mierneho maratónu nakoľko diváci mohli vidieť až tri predstavenia. Po našich Vojvodinských priateľoch sa svojou tvorbou predstavilo Divadlo Štefana Kvietika s inscenáciou Pinďúr a Chlapci z Medzibrodu divákom vysvetlili ako to u nich doma bývalo v čase páračiek prostredníctvom inscenácie Táračky.  

A tradične, podľa  posledných ročníkov, tretí deň festivalu v Dolných Plachtinciach otvoril Cyro a Cyro. Touto cestou veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi Bc. Cyrilovi Bartókovi za skvostne pripravené podmienky pre Divadelné Dišputy. Veľká vďaka patrí aj všetkými pracovníkom obecného úradu Dolné Plachtince, ktorým náš festival vďačí za ústretovosť, podporu a naozaj po stránke organizačnej za excelentne odvedenú prácu. ĎAKUJEME.

V KD Dolné Plachtince sa diváci – dosýta – divadelne vyžili. Medzbrodské kočovné divadlo už tradične rozveseľuje davy a tentokrát s inscenáciou Jeppe z Vŕšku. Náš hosť festivalu Štefan Richtárech poprezrádzal všeličo, zo života hereckého  a na záver festivalu divákom ukázalo Slovenské divadlo Vertigo ako chutí Nízkotučný život.

A ako to už v D. Plachtinciach býva prezentované divadelné komédie vyvolávali salvy smiechu a dobrou náladou sa nešetrilo. Divákom padli vhod aj tradičná kapustnica a pohárik vínka. 

Verím, že sa náš (váš) ochotnícky divadelný festival DIVADELNÉ DIŠPUTY vydaril a prispel k spríjemneniu kultúrneho života v okrese Veľký Krtíš. Tešíme sa na vás aj budúci rok v októbri!     

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.